توضیحات درموردآنفولانزای h1 n1

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۱:۵۳
توضیحات درموردآنفولانزای h1 n1
26 جولای 2009 ... آنفلوانزای H1N1)A) چیست؟ یک بیماری حاد تنفسی به شدت واگیردار در خوک‌ها است که به وسیله چندین نوع ویروس آنفلوانزای خوکی ایجاد می‌شود. میزان مرگ و میر آن در خوک‌ها نسبتاً بالا است (4% - 1%) ویروس در میان خوک‌ها از طریق ذرات آلوده معلق در هوا – تماس مستقیم، تماس غیرمستقیم (تماس با سطوح آلوده به ترشحات ...
اﻳ. ﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖ و. ﺗﻮﺳﻂ. ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﺪﻳـﺪ وﻳـﺮوس ﻛـﻪ در. آورﻳـﻞ ﺳـﺎل. 2009. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،. اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺑﺰاق دﻫﺎن و. ﺗﺮﺷﺤﺎت. ﺑﻴﻨﻲ. ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري. وﺟـﻮد. دارد . ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﻴﻦ. 4-1. روز. ﺑﻌﺪ از. ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر آﺷﻜﺎر ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰاي. )A. (H1N1. ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ در ﺑﺴﻴ. ﺎ. ري از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه. اﺳﺖ. و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ. اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ. دارد . آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي. )A.
26 ژانويه 2014 ... آنفلوانزای H1N1 یک بیماری تنفسی مسری است که باعث نشانه های مشابه آنفلوانزای فصلی می شود. این بیماری در ابتدا آنفولانزای خوکی نیز نامیده میشد ولی بعدا مشخص شد که این بیماری نه فقط از خوک بلکه بیماری آنفولانزای H1N1 از ترکیبی از آنفولانزای خوک ها، پرندگان، و گردش خون انسان ساخته شده است.
6 نوامبر 2011 ... در قسمت اول این مطلب درباره علت، علائم، تشخیص، عوارض و افراد در معرض خطر این بیماری صحبت کردیم. حال راه های درمان و پیشگیری از این بیماری را برایتان می گوییم. درمان آنفلوآنزای خوکی. 1- تزریق واکسن، یکی از بهترین درمان ها برای جلوگیری از عفونی شدن می باشد. این واکسن، محتوی ویروس مرده H1N1 می باشد.
بنابراين حتما بايد به سالمندان و كودكان كه به محدوديت در معاشرت و احترام حساس مي باشد و حتي ممكن است كمي ناراحت و دلگير شوند شرايط بيماري شان را توضيح دهيم كه ... مطابق با مركز كنترل و پیشگیری بیماریها (CDC) علایم آنفولانزای خوكی سال 2009 با ویروس H1N1 در كل شباهت با علایم سایر سویه های آنفولانزا و شبه آنفولانزا دارد.

خوش آمدید

بستن