طناز وب

سیستم قدرت - مرجع مقالات تخصصی ایران

یک کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ تریستوری (TSSC). کد مقاله : 53103. فرمت PDF + WORD. 11 صفحه. سال 2010. An Adaptive Controller for Power System Stability Improvement and Power Flow Control by Means of a Thyristor Switched Series ...

کنترل کننده یکپارچه سیلان توان و کاربرد آن در خطوط انتقال موازی

این پایان‌نامه قصد دارد با معرفی این کنترل کننده قدرتمند اصول اساسی عملکرد آن را در سیستم قدرت بررسی کند. مدل UPFC در محاسبات پخش بار و همچنین مدل سیگنال کوچک آن در سیستم قدرت تک ماشینه ارائه خواهد شد. یک کنترل‌کننده بر پایه منطق فازی ارائه می‌گردد. کاربرد UPFC در انتقال توان در خطوط انتقال موازی به کمک مدل فازوری ...
پخش‌بار بهینه (OPF) یکی از مسائل مهمی است که در هنگام طراحی و همچنین بهره برداری از یک سیستم قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی یک برنامه پخش بار بهینه مرسوم، چگونگی بهره برداری از سیستم قدرت با هدف حداقل نمودن تلفات توان و یا هزینه تولید انرژی الکتریکی است. برای این منظور متغیرهای قابل کنترل در یک سیستم ...
کاربرد و بسط PLF A. طرح‌ریزی سیستم قدرت. B. سیستم‌هایی با تجهیزات کنترل ولتاژ. C. سیستم‌های یکپارچه با DG 6. نتیجه گیری. D. سایر جوانب. کلمات کلیدی. روش تحلیلی، مونت کارلو، پخش بار احتمالی، پخش بار تصادفی. ترجمه چکیده. این مقاله به بررسی روند توسعه روش‌های پخش بار احتمالی (PLF) می‌پردازد. کاربرد روش‌های ...
سیستم‌های انتقال به همراه جبرانسازهای راکتیو سری یا موازی ثابت یا با سوئیچ‌های مکانیکی، به همراه تنظیم کننده‌های ولتاژ و ترانسفورماتور-های تغییر سطح شیفت فاز طراحی می‌شدند تا امپدانس خط را بهینه کرده، تغییرات ولتاژ را کاهش دهند و پخش توان را تحت شرایط ماندگار یا تغییرات آهسته بار کنترل کنند. مشکلات دینامیکی ...
مقایسه ای میان UPFC و IPFC در کنترل بهینه پخش توان و تنظیم پخش توان چکیدهاین مقاله مقایسه ای میان کاربردهای کنترل کنندهی یکپارچه پخش توان (UPFC) و کنترل کننده پخش توان بین خطی (IPFC) در کنترل بهینه پخش بار (OPF)، ارایه میدهد. مدلهای تزریق توان ادوات سیستمهای انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS)،[…] Posted in ...

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای ...

کنترل‌کننده یکپارچه توان(UPFC) از عناصر جدید ادوات FACTS می‌باشد که قابلیتهای برجسته‌ای در تنظیم همزمان توان اکتیو و راکتیو به‌صورت مستقل از هم،بهبود رفتار سیستم در حالت دینامیک، کاهش تراکم و کاهش هزینه تولید را دارا می‌باشد. از موضوعات مهم این عنصر داشتن مدل مناسبی برای پخش‌بار می‌باشد.اولین مدل پخش‌بار در سال ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: طناز وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com